Zelf een school opstarten, het kàn !

Misschien ben je een bewuste ouder die z'n kind graag naar een freinetschool wou sturen, maar vind je er geen in de buurt…
Misschien ben je een erg enthousiaste leerkracht en voel je te weinig ruimte binnen je school om echt ervaringsgericht met de kinderen te werken…

Voor jullie hebben we goed nieuws! Zelf een school opstarten, het kàn! Maar we moeten ook toegeven, het valt niet te onderschatten. Ondersteuning daarbij is doorgaans meer dan welkom. Vandaar deze website. Ze gaat uit van FOPEM. Via deze site willen we informatie verstrekken aan mensen die overwegen een methodeschool op te starten in het basisonderwijs. Het opstarten van een school(tje) is geen gemakkelijk proces. Het is vaak moeilijk om zicht te krijgen op de complexe onderwijswetgeving. Wat mag? Wat mag niet? Wat kan? Wat kan niet? Dit zijn vragen waar je niet altijd op een eenvoudige manier een duidelijk antwoord op vindt.

Bovendien zijn er verschillende wegen die je kan bewandelen bij het oprichten van een methodeschool. Je kan gaan aankloppen bij het gemeenschapsonderwijs, het stedelijk of vrij confessioneel (lees katholiek) onderwijs. Je kan er echter ook voor kiezen om onafhankelijk te blijven. Deze site richt zich vooral op initiatieven die deze laatste optie overwegen.

Via tal van voorbeelden en ervaringen van bestaande onafhankelijke methodescholen maak je hier op een aangename manier kennis met de wereld van het methodeonderwijs. Je vindt hier ook het antwoord op de eerste vragen waarmee beginnende initiatieven geconfronteerd worden. Wie meer gedetailleerde informatie wil, kan terecht op het tweede deel van deze website. Bovendien krijg je daar onder andere via een forum ondersteuning van mensen die dit oprichtingsproces zelf ook helemaal doorgemaakt hebben.

Wil je dit tweede deel bezoeken, klik dan bovenaan op de link 'Extra Informatie '.


site by spoon77